Dzialanie operacyjne

Firmy interesujące się pracą bądź same sprzedażą wyrobów posiadają co chwila jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych kiedy i materiałów. Oba skoncentrowane są na prawdziwym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego form należy precyzyjnie określić jego wartość. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do głównych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, praca oraz dystrybucja. W obiekcie polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych owoców i wyrobów. Samym z nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to organizm do zarządzania magazynu i sprzedaży.

Jego instalacja i obsługa stanowi daleko intuicyjna. Również można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje czynności związane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z podstawowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak sądzić kartoteki towarowe? Jak wspomnieć nowy produkt? Jak stworzyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest uzyskiwany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego towaru od razu robiony jest artykuł z pewnego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno lokalnych i odległych w terenie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM wspominają o przesunięciach między magazynowych. W lekki i logiczny sposób możemy wykonać inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, kierującą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można również posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja dodają się do dużego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi celami w korporacji.