Mazda 5 filtr pylkowy

W moc gałęziach przemysłu przechodzimy do budowania z koniecznością odpylania pyłów, które działają mieszaniny pyłowo-powietrzne wybuchowe. Są to podstawowe procesy połączone z zmianą węgla kamiennego, drewna w sektorze drzewnym, biomasy, pyły organiczne pojawiające się w sektorze spożywczym, pyły dające w przemyśle chemicznym, itp. Atex dust collector, to odpylacz wybuchowy który stał przeprowadzony razem z unijną dyrektywą Atex.

Dla odpylania mieszanek pyłowo-powietrznych wybuchowych nosimy w ofercie dania a wszelkie instalacje zrobione zgodnie z obowiązującą dyrektywą 94/9WE ATEX. Potrafią być one użytkowane dla odpylania pyłów należących do klasy wybuchowości St1 i St2. Nasze układy filtracyjne mają kategorie 3D. Pozwoli to na łączenie ich w jakimkolwiek miejscu, jaka stanowi zaklasyfikowana do strefy niezagrożonej wybuchem jak i w dziedzinach 22 zagrożenia wybuchem.

Dla zabezpieczenia urządzeń mamy dwie główne metody:

Metoda tłumienia wybuchu Metoda ta stosuje systemy automatycznie odpowiadające na wstęp ciśnienia szybkiego i zmniejszające w zarodku powstający wybuch. Organizm jest urządzony w czujniki ciśnienia, które wykrywają powstający wybuch, podaje go do centrali, która z zmian rozpoczyna uruchamianie zawory butli ze materiałem gaszącym. Czas reakcji systemu od wykrycia wybuchu do jego zabicia to zaledwie około 60 ms. Bardzo duże stłumienie powstającej eksplozji zapobiega wytworzeniu wysokiego ciśnienia niszczącego.

Metoda odciążania wybuchu Odnosi się ona do wykorzystania wszelkiego typu membran lub paneli dekompresyjnych, które dają ciśnienie wybuchu z ochranianego dania na zewnątrz. Tym sposobem, ciśnienie jakie panuje w ochranianym urządzeniu zostanie zminimalizowane do cen niebędącej zagrożenia. Używamy innego typie wykonania techniczne membran: okrągłe czy prostokątne, płaskie lub wypukłe, zaopatrzone w czujnik zerwania czyli nie, zrobione ze pewni węglowej lub kwasoodpornej. Z koncentracji na kształt płomienia wybuchu wyprowadzonego na zewnątrz, wskazane jest wskazanie strefy trudnej w strefie obok membrany.

Dodatkowo, wykorzystywanie wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem w sektorze konkretnej instalacji, wszystkie jej grupy i podzespoły są łączone w taki rób, żeby one same nie były przyczyną powstania źródła zapłonu pyłów.